Særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning

Tilmelding kun via telefon på 30235245

Hvad betyder KØRSELSFORBUD?

De første 3 år, efter du fik dit første kørekort, fx. traktor eller bil, navngives “en prøvetid” inden du officielt får “førerret”

Der stilles strengere krav til indehavere af et kørekort de første 3 år, end der gør til dem der har haft kørekort i mere end 3 år.

Som ny billist må du højst få 1 klip i kørekortet inden for de første 3 år og efter 3 år har du 2 klip at gøre godt med før du mister førerretten.

Dvs. hvis du har haft kørekort i 2 år og 364 dage eller mindre og får 2 eller flere klip inden for dette tidsrum,  får du et “kørselsforbud”

Kørselsforbud gælder for alle de kørekort kategorier du evt har, fx. MC – bil – Traktor på samme tid!

Når du har bestået en kontrollerende køreprøve (altså en teoriprøve plus en praktisk prøve) betragtes kørselsforbuddet for ophævet, og du må køre alle dine kategorier igen.

Når der pålægges kørselsforbud, er det din pligt at aflevere dit kørekort til politiet,  jf. Færdselslovens § 60a, stk. 5. Du kan altså risikere du ikke må generhverve dit kørekort hvis de ikke har modtaget de!

Reglerne for kørselsforbud er beskrevet i Færdselslovens § 127 som du kan læse meget mere om på https://www.retsinformation.dk/

At forstå det her billede er ikke så lige til – og det er ok. Det er skrevet til jurister. Men det du skal forstå er:

  • Hvis du har en forseelse UDEN!! alkohol eller narkotika i blodet – så skal du have særlig køreundervisning.
  • Hvis du har lavet en forseelse mere end en gang med ting der ikke involverer alkohol eller narkotika – så skal du have særlig køreundervisning.
  • Hvis du har kørt spritkørsel – “så er du heldig” – for der er et hul i loven der gør at du kun skal gennemføre ANT-kursus og ny køreprøve for at få lov at køre igen.
  • Hvis du har kørt narkokørsel, men med en mængde/type i blodet der ikke rammer §125 stk. 1 nr. 6 – så slipper du med ANT kursus og ny køreprøve.
  • Hvis du har kørt med narko i blodet i en mængde der gør at du er blevet dømt efter §125 stk. 1 nr. 6  – så skal du gennemføre både ANT og særlig køreundervisning.
  • Hvis du er blevet dømt efter flere paragraffer der kombinerer narko og andre typer forseelser – så er det muligt du skal gennemføre både ANT og særlig køreundervisning.

Ophævelse af KØRSELSFORBUDDET

Rent praktisk har det ikke noget til fælles med generhvervelse af kørekort, men snarere førstegangserhvervelse. Hvis du skal have særlig køreundervisning kan du se på det som førstegangserhvervelse – bare uden lægeerklæring, førstehjælp, manøvrebane og glatbane – Og kun 8 kørelektioner.

Hvis du kun idømmes ANT-kursus for at generhverv førerretten, tager du blot kurset og når du modtager beviset fra ANT-kurset skal du medbringe det på borgerservice hvor du får udleveret en ansøgning om kørekort, husk dit brev fra politiet og dit kursus-bevis. Så kan du blive godkendt til kontrollerende køreprøve af politiet.

Hvis du skal have særlig køreundervisning, så skal du møde op til teorilektion 2, den kan du se i vores teorikalender – så klarer vi resten for dig! Så er tingene nemlig ikke helt så enkle. Det bedste er hvis du er hurtigt færdig med ANT, for din 1. godkendelse af politiet afhænger af dit kursus bevis.

Særlig køreundervisning består af:

Mindst 6 dage med lektioner teori, enten 3×45 minutter eller 4×45 minutter (altså teori 2, 3, 4, 5, 6 og 7) se teorikalender

Mindst 8 kørelektioner som fordeles mellem og efter teori.

Undervisningen vil være fordelt over mindst 3 uger.

De 6 teoridage skal nemlig dække over HELE afsnit 3, 4, 5, 6, 7, og 8 i pensum, hvilket er næsten alt det du var igennem første gang.

De 8 kørelektioner skal dække over alle dele af afsnit 7 – så det er ikke bare 8 tilfældige lektioner hvor du frit kan vælge. Det er endnu mere stringent end første gang. Der er ligeledes 0% tilladt fravær i teori – du skal komme til alle timer!

Den kontrollerende køreprøve består af:

  • Teoriprøve ( som du kender den fra første gang du tog kortet )
  • Praktisk køreprøve (inkl. tekniske spørgsmål ligesom første gang)

Men her er der selvfølgelig også en mindre forhindring. Reglerne er således at du skal være færdig med alt teori og alt kørsel før Borgerservice må 2. gangsbehandle din ansøgning og godkende dig til en teoriprøve. Så det giver lidt forsinkelse mellem det afsluttede forløb og hvor hurtigt du kan komme til prøverne. Route 36 er klar over denne problemstilling, og vi har selvfølgelig gjort hvad vi kunne for at minimere ventetiden.

Priser

Omkostningerne forbundet med ophævelse særlig køreundervisning er heldigvis ikke så store som ved førstegangserhvervelse, for du skal ikke betale for lægeerklæring, førstehjælp, manøvrebane og glatbane.

Prisen for “Særlig køreundervisning” er teoripakken plus 8 kørelektioner samt leje af bilen. Se mere på priser

Hvis du dumper enten teori eller praksis koster det et nyt prøvegebyr – hver gang!

Hvis kørselsforbuddet skyldes sprit/narko kørsel så skal du også betale for dit ANT kursus.

Andre kategorier på dit Kørekort

Kørselsforbuddet pålægges også andre kategorier, du har kørekort til. Heldigvis ophæves forbuddet også i de andre kategorier igen, selvom du kun har bestået køreprøven i én kategori. 

Dvs. at du ikke skal til køreprøve i alle kategorierne, men det er op til politiet at afgøre, hvilken kategori du skal modtage undervisning i. Dvs. du kan godt have fået kørselsforbuddet i Kat. A (motorcykel) men blive pålagt at gå til prøve i kat. B.  Har du kun kategori B – så kan du naturligvis kun komme til prøve i B. (B = bil)

Overtrædelse af kørselsforbuddet

Kørselsforbud skal ikke forveksles med en ubetinget frakendelse af kørekortet. Du kan ikke frakendes førerretten, da du officielt aldrig har haft den før du har gennemført “de 3 års prøvetid”.

Kører du, selvom du er pålagt kørselsforbud, vil du derfor ikke kunne dømmes efter reglerne om kørsel i frakendelsestiden.

I stedet vil færdselsovertrædelsen falde ind under Færdselslovens § 117, stk. 5, jf. § 56, stk. 1. om kørsel uden kørekort – dvs. kørsel uden at have erhvervet kørekort.www.https://www.retsinformation.dk/: