Til den praktiske prøve vil den prøvesagkyndige stille dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr og bestås dette, starter selve kørerdelen.

OBS! De fremhævede dele er ofte stillede spørgsmål.

Horn skal have en klar og konstant tone. Ikke falde eller stige i lydstyrke eller tone. Der må ikke være flere toner i hornet.

Vigtigt forlygter er følgende 3 punkter: Antal, farve og lovkrav til synlighed. Ved nogle lygter, som f.eks. nærlys er der flere lovkrav, men gældende for alle lygter og reflekser er det et lovkrav at de er rene og hele og alle lygter skal kunne lyse. Alle lygtepar skal have ens farve og ens lysstyrke.

Foran på bilen
Nærlys – 2 stk.
Lyse hvidt eller gulligt.
Lyse asymmetrisk (lyser mod højre). Må ikke være symmetrisk.
Oplyse vejen mindst 30 meter frem.
Fald på 1 cm pr meter = 1 %.
Må ikke blænde.

Fjernlys
2 stk.

Lyse hvidt eller gulligt.
Oplyse vejen mindst 100 meter frem.
Skal blænde.

Positionslys/parkeringslys
2 stk.

Lyse hvidt eller gulligt.
Skal kunne ses fra en afstand af 300 meter.

Bagpå bilen
2 røde reflekser bag på bilen må ikke være trekantede (kun for påhængskøretøj)

Baglygter
2 stk.

Lyse rødt.
Skal kunne ses fra en afstand af 300 meter.

Stoplygter
3 stoplygter, ældre biler kun 2 lyse rødt.
Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygter.

Nummerpladelygter
Nummerpladelygter skal have mindst et hvidt lys, der skal belyse den bageste nummerplade så denne kan læses på en afstand af 20 meter.

Blinklygter
6 stk. = (2 foran, 1 på hver side (2 stk.) og 2 bagpå).
Skal lyse gult.
Kunne ses tydeligt i sollys.
Skal blinke 1-2 gange i sekundet.

Havariblink
Havariblink skal kunne tænde alle 6 gule blinklygtersamtidig

Styretøj
Skal virke sikkert, hurtigt og Styring af bilen skal være let styring. Der må ikke være ratslør. Man kontrollerer, om der er ratslør ved at åbne døren (Hvis der ikke er plads så ruller du vinduet ned i førersiden), stige ud af bilen, dreje med så små bevægelser som du kan på rattet, mens man kigger på venstre forhjul, som øjeblikkeligt skal følge bevægelserne. Hjulene skal stå i ligeudstilling, og motoren skal være startet når kontrollen udføres.

Bremser
Skal virke sikkert, hurtigt og selve bremsningen skal være virksomt bremsning.

Bremseforstærker/vakuumforstærker kontrolleres ved at træde på bremsepedalen ca. 5 gange med slukket motor. Derefter startes motoren, mens foden holdes på bremsepedalen, som vil synke til normalt niveau.

Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen og må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk. Belægningen på bremsepedalen skal være ru. Der må ikke være slør i bremsepedalen så den kan flyttes til siderne.

Motorrum
Der findes en række beholdere, som skal kunne udpeges:
Motorblokken må ikke være tilsølet af udsivende olie.
Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

Beholder til kølervæske.
Symbol på låget er et termometer.
Væskestand mellem min. og max.

Beholder til sprinklervæske.
Symbol på låget er en forrude med sprinkler. Der skal være tilstrækkeligtmed sprinklervæske i beholderen.
Kontrolleres når man sidder bag rattet og aktiverer kontakt til sprinklervæske. Kommer der ikke sprinklervæske på forruden er beholderen tom og skal fyldes op.

Beholder til bremsevæske.
Væskestand mellem min. og max.!! Er væskestanden ved min. skal der nye bremsebelægninger på. Ikke påfylde væske på denne beholder.

Beholder til servovæske.

I biler hvor en servobeholder findes, skal væskestanden stå mellem min. og max. Beholderen findes ikke i alle biler, da der er biler som er forsynet med elektrisk servostyring.

Motorolie.
Aflæses på oliepind
 og skal være mellem min. og max. Motorolie påfyldes i toppen af motorblok.

Udstødning
Udstødningssystemet
 skal være tæt og sidde fast.

Bærende dele
Biler er forsynede med fjedre og støddæmpere ved alle fire hjul. Man kontrollerer en støddæmper ved at stå ved siden af hjulet og presse hårdt og kortvarigt ned på fx. motorhjelmen lige over hjulet, hvormed bilen synker og hurtigt igen kommer op i normal stilling. Fortsætter bilen med at gynge lidt, er det tegn på at støddæmperen er defekt. Der må ikke komme støj eller mislyde fra fjedre eller støddæmpere.

Dæk
Dæk, fælge og hjullejer skal være hele og ubeskadigede.

Der skal som minimum være 1,6 mm mønster på alle dæk. Dæk skal være monteret med samme type og monteret i korrekt omløbsretning.

(typer: Sommerdæk, Helårsdæk, vinterdæk og pigdæk)

Pigdæk er tilladte at køre med fra 1. november til 15. april.
(Sommerdæk, Helårsdæk og vinterdæk må benyttes hele året)
Dæk skal være pumpet op til korrekt dæktryk. Se i instruktionsbogen.

I praksis vil den prøvesagkyndige spørge ind til det ovenstående. Ud fra Undervisningsplan til kategori B (alm. bil) skal man kunne nedenstående til den praktiske prøve.

1.1.1 Betjeningsudstyr

1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker og -vasker, horn, lygter, blæser og elbagrude.
2) Kontakt til positionslys, fjernlys, nærlys, blinklygter og havariblink.
3) Pedal til kobling, speeder og bremse.
4) Gearstang og herunder gearenes placering samt parkerings-bremse og rat.
5) Sikkerhedsselens fastgørelses punkt og lås.

1.2.2 Styreapparat
4) Der må ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at rette op og efterfølgende skal hjulene straks følger rattets bevægelse (i bilen foretages kontrollen med startet motor).
5) Servostyringen er en elektrisk motor på bilen ( flere ældre biler har servostyrings væske )

1.2.3 Bremser
4) Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet.
5) Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.
6) Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrådt, og motoren derpå startes.

7) Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min.- og max.-mærket, eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

1.2.4 Lygter, reflekser og horn
11) Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
12) Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m).
13) Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
14) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
15) Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
16) Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade således den kan læses på 20 meters afstand.
17) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
18) Hornet skal have en klar, konstant tone.

1.2.5 Motor og udstødningssystem mv.
1) Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
2) Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
3) Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
4) Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. –mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.
5) Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

1.2.7 Bærende dele
7) Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.
8) Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

1.2.9 Særligt udstyr
9) Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.

…rigtig god køreprøve.