Det er lovpligtigt for alle der vil erhverve deres første kørekort, at gennemføre et 8 timers førstehjælpskursus inden du kan indstilles til køreprøve. Det betyder at når du idag skal have et kørekort, skal du først gennemføre et førstehjælpskursus af 8 timers varighed, af en godkendt instruktør, der følger dansk førstehjælpsråds retningslinier. 

Efter gennemførelse af dette færdselsrelateret førstehjælpskursus udsteder instruktøren et gyldigt kursusbevis til dig.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus – 8 timer

 • Forebyggelse
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Nødflytning
 • Bevisthedstilstande
 • Trinvis førstehjælp til bevidstløse med/uden vejrtrækning
 • Stabilt sideleje
 • Hjertelungeredning voksne / børn
 • Årsager til chok
 • Førstehjælp til blødninger
 • Forhold ved trafik-og færdselsrelateret ulykker
 • Hovedlæsioner
 • Skader på nakke / rygsøjle / bækken
 • Knoglebrud / forstuvninger
 • Situationsøvelser / praktiske øvelser

Formål

At kursisterne ruster sig teoretisk og får praktisk kendskab til førstehjælp ved hjertestop således, at de er i stand til at stabiliserer eller genoplive personer i de vigtige minutter efter en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil at den professionelle hjælp når frem og overtager ansvaret. Kursisten får samtidig kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende ved færdselsrelateret førstehjælp.

Hvem kan deltage

Alle der er fyldt 14 år. Kurset er kompetencegivende til erhvervelse af kørekort.
Endvidere henvender det sig til køreskoler, eller dig der vil igang med at tage kørekort.