Betaling af kørekort faktureres per mail, og skal betales rettidigt (Første betaling før første køretime). Betaling ved start på lynhold deles op i to betalinger, hvor første betaling er ved holdstart og anden betaling er ved teori 8 (sidste teoritime). Hvis der ikke bliver betalt vil man blive opkrævet rykkergebyr samt rente. 

Hvis betaling overgår til Inkasso vil ekstra omkostningerne blive pålagt den dårlige betaler. 

Renten vil være 10%. Rykker gebyr 100 kroner.

Hvis man ikke møder op til aftalt køretime uden rettidigt afbud vil hver køretime skulle betales. Vær opmærksom på at i forløbet er størstedelen af køretimer i par og derfor vil det oftes være 2×45 minutter (2 køretimer) således skal du betale for to køretimer, det er derfor vigtigt, hvis man ikke kan komme, at man senest klokken 07:00 om morgenen skriver en sms med afbud. Skriver man senere en 07:00 samme dag som man havde booket køretimer, vil man stadig skulle betale. Dette gælder også hvis man havde glemt at møde op. Vi anbefaler man skriver alle sine aftalte undervisningstimer ned i mobilen således man får mobilen til at minde sig på undervisningen. Såfremt undervisningen ikke følges slavisk med lektionsplanen opdeling vil man være fornødent til at følge næste hold. Dette er gratis at flytte hold og du kan også flytte hold såfremt du ikke har tid i perioder. 

Hvis der ikke meldes afbud til din kørelærer senest klokken 07:00 på sms / mobil ved manøvrebane eller køreteknisk anlæg vil dette koste 1.800 kroner at udblive. Betaling skal betales før næste baneforløb kan købes. Vi ligger ikke ud for ekstra baner mv.

Ved tilmelding er det en samtykke for deltagelse og såfremt du ikke møder op på holdet vil du stadig blive faktureret det teoriforløb og manøvrebane som er købt/reserveret til dig. Afmelding skal ske senest 7 hverdage før holdstart.