Betaling af kørekort faktureres per mail, og skal betales rettidigt. Hvis der ikke bliver betalt vil man blive opkrævet rykkergebyr samt rente. 

Hvis betaling overgår til Inkasso vil ekstra omkostningerne blive pålagt den dårlige betaler.

RING