Særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning er et forkortet forløb med samme indhold som du kender det fra første gang du erhvervede kørekort. 

Du vil i dette forløb være fritaget fra kravlegård (Manøvrebane) og Glatbane  (Køreteknisk anlæg) samt Teori lektion 1 og 8. 

Du vil deltage i teori lektion 2 til og med teorilektion 7. Samlet giver det 6 teorilektion gange af 3×45 eller 4×45 minutter. 

Efter teorilektion 3 vil du have kørelektioner efter hver teori lektion og før du må deltage i næste teorilektion skal disse køretimer være gennemført. Du vil få udleveret en lektionsplan som viser rækkefølgen af undervisningen således du sikkert og nemt kan se hele dit forløb. Vi hjælper dig sikkert gennem forløbet. 

Når du har gennemført lektionsplanen,  indsender vi lektionsplanen til godkendelse og du vil efter godkendelsen blive lås op i bookingsystemet, og kan nu booke en teoriprøve. (Husk at se din E-boks, borgerservice vil sende dit et link til betaling af prøven (890 kr.) Bestilling af prøven er ikke muligt i systemet før din betaling er registeret) 

Efter bestået teoriprøve vil du således igen blive låst op i booking, denne gang til Praktisk prøve (køreprøven)

Lov ved Særlig køreundervisning

  • 36. Særlig køreundervisning skal gennemføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for køreundervisningen til den kategori, i hvilken den forseelse, der ligger til grund for kørselsforbuddet, er begået, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt kørselsforbuddet er begrundet i kørsel med traktor/motorredskab, stor knallert eller trehjulet motorcykel, skal særlig køreundervisning gennemføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for køreundervisningen til den første kategori, som den pågældende har erhvervet.

Stk. 3. Køreundervisningen skal gives af en kørelærer, der er godkendt til den kategori, som den særlige køreundervisning omhandler.

  • 37. Den særlige køreundervisning skal være gennemført i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til den omhandlede kategori og skal omfatte følgende afsnit:

1) 4. afsnit: Trafikantadfærd.

2) 6. afsnit: Grundregler for kørsel.

3) 7. afsnit: Manøvrer på vej.

Stk. 2. Undervisningen i teori og praktik skal integreres og skal følge undervisningsplanens afsnitsopdeling.

Stk. 3. Bestemmelserne om lektionsplaner i § 29 og om erklæring om køreundervisning i § 30 finder tilsvarende anvendelse, jf. § 36.

Stk. 4. Ansøgere, der er fraværende i køreuddannelsesperioden i mere end tre måneder, skal påbegynde den særlige køreundervisning på ny.

  • 38. Undervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning), som ansøgeren skal gennemgå i den særlige køreundervisning, skal mindst omfatte 8 lektioner à mindst 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 8 lektioner à mindst 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel).

Stk. 2. Undervisningsforløbet ved den særlige køreundervisning skal strække sig over mindst otte undervisningsdage.

Call Now ButtonRING